Bemutatkozás

A Fehérjetudományi Kiválósági Együttműködési Program (MedInProt) egyedülálló és hiánypótló kezdeményezés Magyarországon, melynek célja:

  • a különböző fehérjetudományi szakterületek összekapcsolása,
  • hálózatba szervezése és megerősítése, 
  • a versengő együttműködés gyakorlatának meghonosítása, 
  • a szakterületi szinergizmus katalizálása, valamint
  • a már elismert kutatók együttműködésének segítése.

A programot a Magyar Tudományos Akadémia támogatja, és jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont együttműködésével valósul meg. A 2014. május 20-án tartott alakuló ülésen Perczel András, a kuratórium elnöke mutatta be a MedInProt programot.

A program első ütemében (2014-2015) a fehérjetudományok területére eső kimagasló kutatást támogatunk, néhány fehérjekutatót kisebb eszközök és berendezések megvásárlásához, illetve nagy értékű műszereken gépidő vásárláshoz segítünk hozzá.

A MedInProt Program támogatni kívánja szakkonferenciák, előadássorozatok, szakmacsoport-gyűlések szervezését, valamint angol nyelvű Msc. fehérjetudományi program beindítását. Távolabbi célunk egy fehérjetudományi troubleshooting és hotline kiépítése, szakkönyvek beszerzése, írása és fordítása.


Eseményeink

Elmúlt

További elmúlt események

Híreink

Tavaszi lendület a MedInProtnál 2017-05-02

Friss ötletek - gyors támogatás: jelentkezzen még ma!
(Az Ön ötlete és kezdeményezése nekünk is fontos! )

Vesse föl új és eredeti ötletét, akár még ma, nyújtsa be támogatási igényét, és a MedInProt kuratóriuma rövid megfontolás után, ha a kezdeményezést méltónak találja, azonnal támogatja is. „first come first served”.

Figyelmébe ajánlom „Megvalósíthatósági” programunkat (http://medinprot.chem.elte.hu/hu/palyazatok/uj-palyazatok)

Támogathatósági feltételek:
- a szinergiában résztvevő kutatók közül legalább az egyik a 4 központi intézmény (ELTE, BME, MTA-TTK, SE) valamelyikében legyen főállású közalkalmazott,
- a javaslat világosan mutasson rá arra, hogy Ön és társa(i) az ad hoc támogatásnak köszönhetően hogyan jutnak közelebb hosszú távú a közös munkához és egy közös pályázáshoz akár hazai, akár nemzetközi fórumon.

Jelen „ad hoc” támogatás volumene:
200 eFt <= x <= 2M Ft (eltérés csak kiemelten indokolt esetben lehetséges)

Jelen „ad hoc” támogatás pályázási határideje:
2017. május 15. 12.00 óra.
Beadás módja:
Küldje el a medinprot@chem.elte.hu e-mail címre.

Budapest, 2017. május 2.

Perczel András
a MEDinPROT kuratórium elnöke


6. MedInProt konferencia - elhangzott előadások 2017-04-25

A MedInProt Fehérjetudományi Kiválósági Együttműködési Program hatodik konferenciája 2017. április 22-én került megrendezésre, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Mező Gábor: Magas mortalitású tumoros betegségek célzott kezelésére alkalmas biokonjugátumok és moduljaik fejlesztése

Vértessy Beáta: Onkogén K-RAS mutációk: szerkezet alapú allél specifikus inhibitor tervezés

Győrffy Balázs: A rossz prognózisú gyermekkori szolid tumorok vizsgálata

Fehérje-fehérje kölcsönhatást gátló peptid in vivo hatásának tanulmányozása sejtpenetráló konjugátumok alkalmazásával

Nagy áteresztőképességű, jelölésmentes optikai rendszer kidolgozása gyulladási reakcióban résztvevő enzimek sejtes vizsgálatára 

Pericardialis folyadékból izolált extracelluláris vezikulák (EV-k) patogenetikai szerepének vizsgálata nagy érzékenységű tömegspektrometriás módszerrel történő proteomikai analízissel

Poli(N-izopropil-akrilamid) és globuláris, valamint rendezetlen fehérjék hőmérsékletfüggő kölcsönhatásainak vizsgálata

Aszkorbát kompartimentáció és epigenetika

Peptid-alapú hatóanyagszállító rendszerek biodisztribúciójának MRI vizsgálata

Peptidek LC-MS/MS karakterisztikájának javítása fluoros kémiai módosítással, proteomikai alkalmazásokhoz

Peptid konjugátumot tartalmazó nanorészecskék membránaffinitásának összegfrekvencia-keltési spektroszkópiai vizsgálata membránmodellek alkalmazásával

Antituberkulotikus hatású vegyületek és humán szérum α1-savas glikoprotein kölcsönhatásának spektroszkópiai vizsgálata


6. MedInProt konferencia - meghívott előadók 2017-04-10

Meghívott előadók

Mező Gábor: Magas mortalitású tumoros betegségek célzott kezelésére alkalmas biokonjugátumok és moduljaik fejlesztése

A célzott tumorterápiával kapcsolatos kutatások terén egyre nagyobb figyelem irányul a peptidalapú irányító molekulákra, amelyek kis koncentrációban is képesek nagy specifitással kötődni a tumorsepcifikus vagy túlexpresszált receptorokhoz. A peptidhordozó – hatóanyag konstrukciókkal végzett kísérletek nagyon bíztatóak, azonban hasonlóan a kemoterápiához, kombinált kezelés hozhat átütő sikert ezen a területen is. Ennek érdekében kutatásainkban arra teszünk kísérletet, hogy olyan vegyülettárakat hozzunk létre, amelyekben az elemek (hatóanyagok, irányító molekulák és az ezeket összekapcsoló bifunkciós linkerek) sokféle kombinációban legyenek kapcsolhatók egymáshoz növelve a célzott tumorterápiára alkalmas konjugátumok tárházát.

Vértessy Beáta: Onkogén K-RAS mutációk: szerkezet alapú allél specifikus inhibitor tervezés

Győrffy Balázs: A rossz prognózisú gyermekkori szolid tumorok vizsgálata

A 14 évnél fiatalabb korosztályban a halálokok között az első helyen a gyermekkori rosszindulatú betegségek állnak. Miközben a hemato-onkológiai kezelések ma már a teljes gyógyulást is biztosíthatják, a szolid tumorok terén a betegek felét elveszítjük tíz éven belül. A projekt során új ismereteket fogunk szerezni a szolid tumorok kialakulásával kapcsolatban a molekuláris és epidemiológiai adatok összekapcsolásával.


6. MedInProt konferencia 2017-04-10

Tisztelettel meghívjuk a MedInProt 6. konferenciájára, amelyet az ELTE TTK Eötvös termében, 2017. április 22-én, szombaton 9 órai kezdéssel rendezünk meg.
A konferencián a Szinergia V. program és a Gépidő II. Program nyertesei mutatják be eddigi közös munkájukat, valamint, mint NVKP nyertes előadást tart Mező Gábor (ELTE), Vértessy Beáta (BME) és Győrffy Balázs (MTA).
A konferenciát sorsolással és poszter beszélgetéssel zárjuk.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Kérjük, hogy regisztráljon tagként a honlapunkon, és - mivel a helyszínfoglalás és catering szolgáltatás szervezéséhez elengedhetetlen a résztvevők létszámának pontos ismerete, - részvételi szándékát a medinprot@chem.elte.hu e-mail címen mihamarább jelezze!

Program


Csatlakozzon Ön is a MedinProt Programhoz! 2017-03-26

Az MTA által támogatott Fehérjetudományi Kiválósági Együttműködési Program, röviden MedInProt Program 2017-től kibővül. Az ELTE, a BMGE, az SE és az MTA-TTK munkatársainak kooperációjába mostantól bekapcsolódhatnak az MTA kutatóintézet-hálózatában és/vagy az államilag finanszírozott felsőoktatási intézményekben dolgozó főállású kutató-oktatók is. Az elmúlt 3 évben a MedinProt Programnak köszönhetően számos eredményes, fehérjetudományi kutatói együttműködés jött létre. A sikereken felbuzdulva döntött a kuratórium arról, hogy 2017. tavaszától bővítjük az intézményi hálózatot, a szakterületek hálózatba szervezésének újabb lépcsőfokára lépve.

A MedInProt egyedülálló és hiánypótló kezdeményezés Magyarországon, amelynek célja:

- a különböző fehérjetudományi szakterületek összekapcsolása, hálózatba szervezése és megerősítése,
- a versengő együttműködés gyakorlatának meghonosítása,
- a szakterületi szinergizmus katalizálása, valamint
- a már elismert kutatók együttműködésének elősegítése és anyagi támogatása.

A 2014 óta működő Program fő támogatási területei a következők:

1) A félévente meghirdetett szinergia program, melynek keretében szerény, de rendszeres anyagi támogatást adunk a nyertes projekteknek, amiben 2-4 minősített kutató közösen dolgozik egy új és ígéretes fehérjetudományi probléma megoldásán.
2) A gépidő pályázaton olyan kutató-párosok nyerhetnek anyagi támogatást (gépidő órát) dedikált nagyműszereken (X-ray, NMR, ESR, MS, stb.), akiknek az elvégzett mérések eredményei jelentősen előremozdíthatják a fehérjetudományokban végzett munkáját.
3) A műszervásárlási pályázaton azok a kutató-párosok nyerhetnek támogatást, akiknek egy max. 3 Millió Ft értékű kutatási eszköz beszerzése jelentősen előremozdíthatja a kutatási munkáját.
4) A mentor-program keretében eltérő szakterületű, eltérő pozíciójú fehérjekutatók dolgozhatnak együtt néhány hétig (max. 2 hónap). A szakterületen még kevésbé járatos PhD-hallgatót/kutatót a választott „mentora” kíséri, és segíti továbbképzését.
5) A nyári iskola program lehetőséget biztosít bármely fehérjetudománnyal kapcsolatos eljárási ismeretek megszerzésére, vagy bármely nagyműszer gyakorlati használatát érintő ismeretek bővítésére néhány napos kiscsoportos gyakorlati oktatás keretében.
6) A megvalósíthatósági pályázat keretében egyszeri támogatás kérhető (max. 1 MFt) a fehérjetudományi területhez kapcsolódó nagy hazai vagy nemzetközi pályázat előkísérletei számára.

A pályázatokon való részvétel feltétele, hogy
1) a potenciális pályázó regisztráljon a MedinProt honlapon
2) hogy az új pályázók a korábbi négy kutatóközpont (ELTE, BMGE, SE és MTA-TTK) kutatóival közösen pályázzanak, e négy intézmény valamelyikéhez csatlakozzanak, ezzel is erősítve az országos szinergiát.

A benyújtott pályázatokat minden esetben nyolctagú kuratórium bírálja el.

Régebbi hírek