hunprotexc KUKAC ttk PONT elte PONT hu

Telefon: 36 (1) 372-2500 /1653

HunProtExc logó

NKFIA logó (álló)

NKFIA logó (fekvő)

Köszönetnyilvánítás:

A 2018-1.2.1-NKP-2018-00005 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a 2018-1.2.1-NKP pályázati program finanszírozásában valósult meg.”

“Project no. 2018-1.2.1-NKP-2018-00005 has been implemented with the support provided from the National Research, Development and Innovation Fund of Hungary, financed under the 2018-1.2.1-NKP funding scheme.”

“Das Projekt Nr. 2018-1.2.1-NKP-2018-00005 wurde mit Unterstützung des Ungarischen Nationalen Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsfonds im Rahmen des 2018-1.2.1-NKP Förderprogramms realisiert.”

“Le projet numéro 2018-1.2.1-NKP-2018-00005 a été réalisé avec le soutien financier du Fond National Hongrois de la Recherche, du Développement et de l'Innovation dans le cadre du programme 2018-1.2.1-NKP.” 

Projekt menedzsment:

Harkányi Judit

Karlócai Daniella