Bemutatkozás

A Fehérjetudományi Kiválósági Együttműködési Program (MedInProt) egyedülálló és hiánypótló kezdeményezés Magyarországon, melynek célja:

  • a különböző fehérjetudományi szakterületek összekapcsolása,
  • hálózatba szervezése és megerősítése, 
  • a versengő együttműködés gyakorlatának meghonosítása, 
  • a szakterületi szinergizmus katalizálása, valamint
  • a már elismert kutatók együttműködésének segítése.

A programot a Magyar Tudományos Akadémia támogatja, és jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont együttműködésével valósul meg. A 2014. május 20-án tartott alakuló ülésen Perczel András, a kuratórium elnöke mutatta be a MedInProt programot.

A program első ütemében (2014-2015) a fehérjetudományok területére eső kimagasló kutatást támogatunk, néhány fehérjekutatót kisebb eszközök és berendezések megvásárlásához, illetve nagy értékű műszereken gépidő vásárláshoz segítünk hozzá.

A MedInProt Program támogatni kívánja szakkonferenciák, előadássorozatok, szakmacsoport-gyűlések szervezését, valamint angol nyelvű Msc. fehérjetudományi program beindítását. Távolabbi célunk egy fehérjetudományi troubleshooting és hotline kiépítése, szakkönyvek beszerzése, írása és fordítása.


Eseményeink

Elmúlt

-
-
További elmúlt események

Híreink

Szent-Györgyi előadássorozat: Modern electron microscopy at multiple scales 2019-05-15

Modern electron microscopy at multiple scales (absztrakt, kép)

Irene Wacker: Imaging systems at the nanoscale - from cells and tissues to 3D-printed metamaterials

Prof. Rasmus Schröder: Macromolecular imaging - past, present, future

2019. június 7. 13:00 óra, MTA TTK

Sz Gy Plakát 190607 Cryo Em 1

Meghívó

és Krio-EM mini konferencia:

Buday László: Tks4 állványfehérje és kötőpartnereinek komplex képződése

Az állvány fehérjék úgy szabályozzák a sejtek jelátviteli folyamatait, hogy a molekuláris közelségbe hozzák a hozzájuk kötődő fehérjéket, enzimeket. A Tks4 állványfehérje szerkezete alapján várható, hogy számos fehérje partnert képes megkötni. Projektünkben szeretnénk meghatározni a Tks4 fehérje térszerkezetét, ha lehet, kötődő partnereivel együtt.

Szöllősi András: A Nematostella vectensis TRPM2 ioncsatorna krio-elektron mikroszkópos szerkezete

A „Transient Receptor Potential Melastatin 2”, rövidítve TRPM2, fehérje egy nemszelektív kation csatorna, amely számos élettani folyamatban fontos szerepet tölt be, ezek közül kiemelendő az immunválaszban, inzulin szekrécióban és az állandó testhőmérséklet szabályozásában játszott szerepe. A TRPM2 fehérje aktivátorai a citoszólikus Ca2+, foszfatidil-inozitol-4,5-biszfoszfát, valamint az ADP ribóz. Jelen előadásban a Nematostella vectensis csalánozóból izolált TRPM2 ioncsatorna ~3 Å felbontás mellett meghatározott krio-elektron mikroszkópos szerkezetét mutatjuk be a Ca2+-kötött csukott konformációban.

Farkas Bianka: Fehérjék transzmembrán régióinak meghatározása krio-EM adatok felhasználásával

A transzmembrán fehérjék funkciójának megértéséhez, valamint ezekhez a fehérjékhez köthető betegségek kezelésére irányuló kutatásokhoz fontos a transzmembrán régiók elhelyezkedésének ismerete. Eddig kevés, alacsony felbontású kísérleti adat állt rendelkezésünkre a membránba ágyazott régiók határaira vonatkozóan, azonban ez az információ megtalálható a krio-elektron mikroszkópiai (krio-EM) sűrűség térképekben. Ezért létrehoztunk egy számításos módszert, amelynek segítségével a transzmembrán régiók atomi felbontású lokalizációja kinyerhető ezen krio-EM adatokból.

Gáspári Zoltán: Posztszinaptikus fehérjék interakciós hálózatának vizsgálata

A posztszinaptikus denzitás (PSD) egy sűrű és dinamikus átrendeződésre képes fehérjehálózat, mely fontos szerepet játszik a tanulás és a memória molekuláris szintű folyamatiban. Célunk kiválasztott PSD fehérjék kapcsolatrendszerének és az egyes interakciók közötti összefüggéseknek a feltárása a résztvevő fehérjék és komplexeik szerkezetének és dinamikájának atomi szintű leírásával. Jelenleg elsősorban NMR-spektroszkópiai vizsgálatokat végzünk, de az adott fehérjék és komplexek szerkezeti jellemzőinek függvényében más módszerek alkalmazását is tervezzük.

Urbányi Zoltán: Biológiai gyógyszerhatóanyagok szerkezetének jellemzése

Mind az eredeti mind a bioszimiláris gyógyszerek esetében a szerkezet részletes meghatározása elvárás a hatóságok részéről a törzskönyvezés során. Ezt a szerkezet meghatározási módszerek arzenáljának alkalmazásával lehet megoldani, mint például a Röntgen diffrakció, az NMR, az FT-IR, a CD, a HDX-MS stb. Azonban az összes rendelkezésre álló módszernek komoly korlátja van a fehérjék szerkezet meghatározásában oldat fázisban. Remélhetőleg a Cryo-EM egyfajta megoldást jelenthet a helyes szerkezet meghatározás és összehasonlítás problémájára a fehérjék esetében.


Alkímia Ma 2019-02-19

Perczel András: A fehérjék Achilles-sarka

Dia1

program


Krio-EM Workshop 2018-12-18

MEDInPROT és JEOL Krio-Elektronmikroszkóp Workshop

2019. január 10. csütörtök

ELTE TTK  1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a, 1.71-es Pócza Jenő terem

Program:

10:30 Megnyitó Prof. Perczel András

10:35 Az elektronmikroszkópia rövid bemutatása Guillaume Lathus

10:45 Krio-EM Biológia Emanuel Katzmann PhD

A Krio-elektronmikroszkópia (Krio-EM) az utóbbi években óriási lendületet vett, amit 2016-ban kémiai Nobel-díjjal ismertek el. A Krio-EM által vizsgált vírusok és fehérjék atomi szintű szerkezeti elemzése nagy stabilitást igénylő hardvert és szoftvert igényel. A JEOL büszkén mutatja be Krio-EM fejlesztésének megkönnyítése érdekében tett erőfeszítéseit.

11:40 Krio-EM Anyagtudomány Guillaume Brunetti PhD

Az új anyagok kifejlesztése és későbbi alkalmazása a szerkezetük, tulajdonságaik és az atomok közötti kötések alapvető megértésén alapul. A mikroszerkezeti információk és a felszíni / térfogati kémiai elemzések korszerű eredményekkel kiváló minőségben elérhetők ezekből a berendezésekből.

12:40 Kávé szünet

13:00 Tomográfia Sylvain Trépout, PhD

Az elektron tomográfia bemutatása: kriogén mintaelőkészítés, elektronmikroszkópos adatgyűjtés és tomográfiai rekonstrukciós technikák kombinációja, három dimenzióban való megjelenítéshez.

14:00 Krio-EM a gyakorlatban Guillaume Brunetti és Emanuel Katzmann

Krio-EM a gyakorlatban, ötletek és megoldások

14:40 Kvíz

15:00 Ebéd

Regisztrálási szándékát kérjük december 28-ig emailben mindenképpen jelezze a medinprot@chem.elte.hu email címre amelynek tárgya “Krio-EM 2019. Január 10.”.


MOLLY & PRO 10 - FEHÉRJEDAL 2018-12-17

MOLLY & PRO 10 - FEHÉRJEDAL

Focim


Boldog Ünnepeket Kívánunk! 2018-12-12

Candele Natale 2018

Régebbi hírek