Szent-Györgyi előadássorozat: Modern electron microscopy at multiple scales 2019-05-15

Modern electron microscopy at multiple scales (absztrakt, kép)

Irene Wacker: Imaging systems at the nanoscale - from cells and tissues to 3D-printed metamaterials

Prof. Rasmus Schröder: Macromolecular imaging - past, present, future

2019. június 7. 13:00 óra, MTA TTK

Sz Gy Plakát 190607 Cryo Em 1

Meghívó

és Krio-EM mini konferencia:

Buday László: Tks4 állványfehérje és kötőpartnereinek komplex képződése

Az állvány fehérjék úgy szabályozzák a sejtek jelátviteli folyamatait, hogy a molekuláris közelségbe hozzák a hozzájuk kötődő fehérjéket, enzimeket. A Tks4 állványfehérje szerkezete alapján várható, hogy számos fehérje partnert képes megkötni. Projektünkben szeretnénk meghatározni a Tks4 fehérje térszerkezetét, ha lehet, kötődő partnereivel együtt.

Szöllősi András: A Nematostella vectensis TRPM2 ioncsatorna krio-elektron mikroszkópos szerkezete

A „Transient Receptor Potential Melastatin 2”, rövidítve TRPM2, fehérje egy nemszelektív kation csatorna, amely számos élettani folyamatban fontos szerepet tölt be, ezek közül kiemelendő az immunválaszban, inzulin szekrécióban és az állandó testhőmérséklet szabályozásában játszott szerepe. A TRPM2 fehérje aktivátorai a citoszólikus Ca2+, foszfatidil-inozitol-4,5-biszfoszfát, valamint az ADP ribóz. Jelen előadásban a Nematostella vectensis csalánozóból izolált TRPM2 ioncsatorna ~3 Å felbontás mellett meghatározott krio-elektron mikroszkópos szerkezetét mutatjuk be a Ca2+-kötött csukott konformációban.

Farkas Bianka: Fehérjék transzmembrán régióinak meghatározása krio-EM adatok felhasználásával

A transzmembrán fehérjék funkciójának megértéséhez, valamint ezekhez a fehérjékhez köthető betegségek kezelésére irányuló kutatásokhoz fontos a transzmembrán régiók elhelyezkedésének ismerete. Eddig kevés, alacsony felbontású kísérleti adat állt rendelkezésünkre a membránba ágyazott régiók határaira vonatkozóan, azonban ez az információ megtalálható a krio-elektron mikroszkópiai (krio-EM) sűrűség térképekben. Ezért létrehoztunk egy számításos módszert, amelynek segítségével a transzmembrán régiók atomi felbontású lokalizációja kinyerhető ezen krio-EM adatokból.

Gáspári Zoltán: Posztszinaptikus fehérjék interakciós hálózatának vizsgálata

A posztszinaptikus denzitás (PSD) egy sűrű és dinamikus átrendeződésre képes fehérjehálózat, mely fontos szerepet játszik a tanulás és a memória molekuláris szintű folyamatiban. Célunk kiválasztott PSD fehérjék kapcsolatrendszerének és az egyes interakciók közötti összefüggéseknek a feltárása a résztvevő fehérjék és komplexeik szerkezetének és dinamikájának atomi szintű leírásával. Jelenleg elsősorban NMR-spektroszkópiai vizsgálatokat végzünk, de az adott fehérjék és komplexek szerkezeti jellemzőinek függvényében más módszerek alkalmazását is tervezzük.

Urbányi Zoltán: Biológiai gyógyszerhatóanyagok szerkezetének jellemzése

Mind az eredeti mind a bioszimiláris gyógyszerek esetében a szerkezet részletes meghatározása elvárás a hatóságok részéről a törzskönyvezés során. Ezt a szerkezet meghatározási módszerek arzenáljának alkalmazásával lehet megoldani, mint például a Röntgen diffrakció, az NMR, az FT-IR, a CD, a HDX-MS stb. Azonban az összes rendelkezésre álló módszernek komoly korlátja van a fehérjék szerkezet meghatározásában oldat fázisban. Remélhetőleg a Cryo-EM egyfajta megoldást jelenthet a helyes szerkezet meghatározás és összehasonlítás problémájára a fehérjék esetében.


Alkímia Ma 2019-02-19

Perczel András: A fehérjék Achilles-sarka

Dia1

program


Krio-EM Workshop 2018-12-18

MEDInPROT és JEOL Krio-Elektronmikroszkóp Workshop

2019. január 10. csütörtök

ELTE TTK  1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a, 1.71-es Pócza Jenő terem

Program:

10:30 Megnyitó Prof. Perczel András

10:35 Az elektronmikroszkópia rövid bemutatása Guillaume Lathus

10:45 Krio-EM Biológia Emanuel Katzmann PhD

A Krio-elektronmikroszkópia (Krio-EM) az utóbbi években óriási lendületet vett, amit 2016-ban kémiai Nobel-díjjal ismertek el. A Krio-EM által vizsgált vírusok és fehérjék atomi szintű szerkezeti elemzése nagy stabilitást igénylő hardvert és szoftvert igényel. A JEOL büszkén mutatja be Krio-EM fejlesztésének megkönnyítése érdekében tett erőfeszítéseit.

11:40 Krio-EM Anyagtudomány Guillaume Brunetti PhD

Az új anyagok kifejlesztése és későbbi alkalmazása a szerkezetük, tulajdonságaik és az atomok közötti kötések alapvető megértésén alapul. A mikroszerkezeti információk és a felszíni / térfogati kémiai elemzések korszerű eredményekkel kiváló minőségben elérhetők ezekből a berendezésekből.

12:40 Kávé szünet

13:00 Tomográfia Sylvain Trépout, PhD

Az elektron tomográfia bemutatása: kriogén mintaelőkészítés, elektronmikroszkópos adatgyűjtés és tomográfiai rekonstrukciós technikák kombinációja, három dimenzióban való megjelenítéshez.

14:00 Krio-EM a gyakorlatban Guillaume Brunetti és Emanuel Katzmann

Krio-EM a gyakorlatban, ötletek és megoldások

14:40 Kvíz

15:00 Ebéd

Regisztrálási szándékát kérjük december 28-ig emailben mindenképpen jelezze a medinprot@chem.elte.hu email címre amelynek tárgya “Krio-EM 2019. Január 10.”.


MOLLY & PRO 10 - FEHÉRJEDAL 2018-12-17

MOLLY & PRO 10 - FEHÉRJEDAL

Focim


Boldog Ünnepeket Kívánunk! 2018-12-12

Candele Natale 2018


Könyvbemutató: Ezerarcú fehérjék 2018-11-16

Dsc 0431

Buday László, Nyitray László, Táncos László és Perczel András

Semmelweis Kiadó


10. MedInProt konferencia - elhangzott előadások 2018-11-16

A MedInProt Fehérjetudományi Kiválósági Együttműködési Program tizedik konferenciája 2018. november 10-én került megrendezésre, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Pál Gábor: Irányított fehérjeevolúció alapkutatástól gyógyszerfejlesztésig

Poppe László: Francis Arnold: Az evolúció revolúciója – forradalmian gyors módszerek új fehérjék előállítására

Tímár József: Az ellenségem ellensége a barátom: Orvosi Nobel-díj 2018: Az Immunonkológia alapjai

Tks4 állványfehérje vizsgálata rákos sejtek mozgásábanBuday László, Czirók András

Gyulladás indukált permeabilitásváltozás detektálásának kidolgozása arany nanorészecskék és optikaibioszenzor segítségével – Cervenak László, Lagzi István László, Horváth Róbert

Podocin: szerkezet és öröklődés meghatározó kapcsolata egy membránfehérjébenK.Menyhárd Dóra, Schay Gusztáv, Tory Kálmán

Sejtszámlálás másképpen: a Countess FL asztali berendezés alkalmazási lehetőségeiBősze Szilvia, Beke-Somfai Tamás

S100 fehérjék patológiás folyamatokat okozó kölcsönhatásainak gátlása foldamerekkel - Nyitray László, Martinek Tamás

Gál Péter: Proteázok az immunrendszerben: a komplementrendszer

Reményi Attila: Jelátviteli fehérje kináz komplexek

Szarka András: A nagydózisú aszkorbát és acetaminofen kiváltotta sejthalál kulcsfehérjéinek vizsgálata

Vellai Tibor: Az öregedési folyamat szabályozása és mechanizmusa

Vértessy Beáta: A tünékeny DNS-beli uracil-mintázat tettenérése


10. MedinProt Konferencia - meghívott előadók 2018-10-29

Pál Gábor: Irányított fehérjeevolúció alapkutatástól gyógyszerfejlesztésig

Poppe László: Francis Arnold: Az evolúció revolúciója – forradalmian gyors módszerek új fehérjék előállítására

Tímár József: Az ellenségem ellensége a barátom: Orvosi Nobel-díj 2018: Az Immunonkológia alapjai

Sokáig az immunológusok úgy tartották hogy a daganat elleni immunválaszt általános vagy specifikus eszközökkel serkenteni kell. Azonban ezen kisérletek klinikailag meglehetősen sikertelenek voltak. Mindeközben a daganatimmunológia sokáig nem vette figyelembe azt hogy a T-sejtes immunválasz szabályozásában legalább akkora jelentősége van a T-sejt receptor jelátvitel blokkolásának mint felerősítésének. Később derült csak fény arra hogy a daganat ellenes immun válasz sikertelenségének egyik gyakori oka az hogy a daganat aktívan blokkolja a T-sejt receptor jelátvitelt az un. chech-point inhibicióval aminek céljai a CTLA-4 és a PD1/PDL1 rendszerek.

Tks4 állványfehérje vizsgálata rákos sejtek mozgásábanBuday László, Czirók András

A Tks4 állványfehérje szerepét leírták EGFR jelpályában illetve podoszómák képzésében. Közös kísérleteink rávilágítottak arra, hogy a Tks4 fehérje funkcionális eltávolítása (Tks4 KO) befolyásolja humán kolorektális karcinóma sejtek mozgását. A Tks4 KO sejtek gyorsabb és hosszabb vándorlásra voltak képesek vad típusú társaikkal összehasonlítva.

Gyulladás indukált permeabilitásváltozás detektálásának kidolgozása arany nanorészecskék és optikaibioszenzor segítségévelCervenak László, Lagzi István László, Horváth Róbert

Munkánk során célzott bioszenzoros kísérletek segítségével (Epic BT optikai bioszenzorral) valós időben és jelölésmentesen megvizsgáltuk HeLa sejtek és töltött nanorészecskék kölcsönhatását . Az eredményeink azt mutatják, hogy a pozitívan töltött nanorészecskék (AuTMA) hatékonyabban jutnak be a sejtekbe, mint a negatívan töltött nanorészecskék (citrát stabilizált nanorészecskék). Ez a megfigyelés alátámasztja a feltevésünket, hogy a részecskék és a sejtmembrán között lévő kölcsönhatás jelentősen befolyásolja a töltött részecskék bejutását a sejtek belsejébe, mert a sejtek membránja negatívan töltött, így a vonzó elektrosztatikus kölcsönhatás a pozitívan töltött részecskék és a membrán között elősegíti a részecskék hatékony bejutását a sejtbe.

Podocin: szerkezet és öröklődés meghatározó kapcsolata egy membránfehérjében – K.Menyhárd Dóra, Schay Gusztáv, Tory Kálmán

A podocin az első fehérje, melynek oligomerizációja döntő mértékben befolyásolja egy genetikai variáns (R229Q) patogenitását. Az elmúlt években több aspektusát ismertük meg ezen mechanizmusnak: a podocin-dimerizációért felelős régiókat, az R229Q oligomerizációra gyakorolt hatását, a dimerizáció és a membrán-lokalizáció kapcsolatát. Egy variáns patogenitásának a társuló mutációtól függő megítélése új kihívást elé állítja a genetikusokat; ennek megítélését segítendő összeállítottunk egy populáció-genetikai, biokémiai és klinikai szempontrendszert.

Sejtszámlálás másképpen: a Countess FL asztali berendezés alkalmazási lehetőségei Bősze Szilvia, Beke-Somfai Tamás

A Countess II FL automata, asztali berendezés nagypontosságú sejtszámlálást tesz lehetővé, transzmissziós és fluoreszcens üzemmódban egyaránt, mely nagymértékben növeli a mérési-módszertani lehetőségeket, érzékenységet. Fluoreszcens jelölők segítségével egyszerűen és nagy áteresztőképességgel mérhető a sejtek életképessége, a sejtek méretbeli eloszlása. Meghatározható a különböző antimikrobiális, antitumor sajátságú peptidek, foldamerek, illetve ezen vegyületek származékai okozta citotoxicitás, proliferatív vagy apoptotikus hatás, kiváltva ezzel a plate-alapú teszteket.

S100 fehérjék patológiás folyamatokat okozó kölcsönhatásainak gátlása foldamerekkel - Nyitray László, Martinek Tamás

Az együttműködés célja olyan nagy affinitású foldamer ligandumok keresése, melyek alkalmasak az S100 fehérjék patofiziológiás fehérje-fehérje kölcsönhatásainak gátlására.
Elsőként alacsony mikromólos kötőpartnereket keresve feltérképeztük az S100 fehérjecsalád 8 tagjának felszínét egy 256-tagú foldamer vegyületkönyvtárral egy kikötéses-leszorításos kísérletben, majd fluorescencia polarizációs méréseket végeztünk a kiválasztott foldamer fragmensek és az S100 fehérjék közötti kölcsönhatás kvantifikálására.
A terápiás szempontból jelentős S100A4 és S100B fehérjék esetén kompetíciós pulldown kísérletekben igazoltuk, hogy a foldamerek a fehérje natív ligandum kötőhelyét ismerik fel.

Gál Péter: Proteázok az immunrendszerben: a komplementrendszer

Régi rendszer, új funkciók

A természetes (vagy más néven veleszületett) immunrendszer egyik legfontosabb, kizárólag fehérjemolekulákból álló komponense a komplementrendszer. Ez a mai tudásunk szerint kb. 40 féle fehérjemolekulából álló rendszer változatos módon vesz részt az immunválasz kialakításában. Az utóbbi években a komplementrendszer új funkcióit fedeztük fel a közvetlen sejtaktiválástól a véralvadás gyorsításáig.

Reményi Attila: Jelátviteli fehérje kináz komplexek

Fehérje kinázok hierarchikus, illetve sokszor első látásra kuszának látszó jelátviteli hálózatokba szerveződve szabályozzák a sejtek életét. Meglepő módon azonban nagyon kevés ismeretünk van arról, hogy fehérje kinázok miképp kapcsolják be egymást. Előadásomban bemutatom hogy két különböző MAP kináz hogyan alkot specifikus kináz-kináz heterodimereket, melyek a sejtnövekedést illetve sejthalált szabályozzák.

Szarka András: A nagydózisú aszkorbát és acetaminofen kiváltotta sejthalál kulcsfehérjéinek vizsgálata

A nagydózisú aszkorbát és acetaminofen kiváltotta sejthalál, valamint a ferroptózis számos közös sajátsággal rendelkezik, mint a reaktív oxigén származékok keletkezése, lipidperoxidáció, kaszpáz függetlenség és az autofágia lehetséges szerepe a sejthalál kiváltásában. Mindezen megfigyelések felvetik annak lehetőségét, hogy a ferroptózis szerepet játszik a farmakológiai aszkorbát kiváltotta tumorsejthalálban, illetve a májsejtek acetaminofen kiváltotta halálában. Hipotézisünket megvizsgálandó, HT-1080 sejtekben, illetve primer hepatocitákban sejthalált váltottunk ki ferroptózis aktivátorokkal, illetve nagy dózisú aszkorbáttal, vagy acetaminofen túladagolással, majd összehasonlítottuk a tapasztalt sejthalálformák mechanizmusát.

Vellai Tibor: Az öregedési folyamat szabályozása és mechanizmusa

The DNS valós kémiai tere jóval kiterjedtebb, mint korábban gondoltuk. Jelenleg is nagy kihívást jelent a valódi DNS összetétel és szekvencia meghatározása. Munkánk során olyan új fehérje-szenzort és módszert fejlesztettünk ki, mellyel feltérképezhető a DNS-beli tűnékeny uracil-mintázat mind Chip-Seq révén, mind pedig szuperrezolúciós in situ mikroszkópiával. A DNS-beli uracil eloszlás érdekes karakterisztikát mutat, amellyel az egyes DNS-hibajívító folyamatok közötti munkamegosztás is jellemezhető.

Vértessy Beáta: A tünékeny DNS-beli uracil-mintázat tettenérése

The DNS valós kémiai tere jóval kiterjedtebb, mint korábban gondoltuk. Jelenleg is nagy kihívást jelent a valódi DNS összetétel és szekvencia meghatározása. Munkánk során olyan új fehérje-szenzort és módszert fejlesztettünk ki, mellyel feltérképezhető a DNS-beli tűnékeny uracil-mintázat mind Chip-Seq révén, mind pedig szuperrezolúciós in situ mikroszkópiával. A DNS-beli uracil eloszlás érdekes karakterisztikát mutat, amellyel az egyes DNS-hibajívító folyamatok közötti munkamegosztás is jellemezhető.

Könyvbemutató: Ezerarcú fehérjék


10. Jubileumi MedinProt Konferencia 2018-10-29

Tisztelettel meghívjuk a MedInProt 10. konferenciájára, amelyet az ELTE TTK Eötvös termében, 2018. november 10-én, szombaton 9 órai kezdéssel rendezünk meg.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Kérjük, hogy regisztráljon tagként a honlapunkon, és - mivel a helyszínfoglalás és catering szolgáltatás szervezéséhez elengedhetetlen a résztvevők létszámának pontos ismerete, - részvételi szándékát a medinprot@chem.elte.hu e-mail címen mihamarább jelezze!

Program


8. MedInProt konferencia - elhangzott előadások 2018-04-23

A MedInProt Fehérjetudományi Kiválósági Együttműködési Program nyolcadik konferenciája 2018. április 21-én került megrendezésre, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Nyitray László: Resolution revolution: Nobel-díjak a krio-elektronmikroszkópia kidolgozóinak

Vonderviszt Ferenc: A krio-elektronmikroszkópia feltáruló új világa a biomolekuláris szerkezetkutatásban

Max Maletta: How Cryo-EM is changing the Structural Biology landscape for the best

Hubert Ágnes: A fehérjepreparátumtól a nagy felbontású krio-elektronmikroszkópia térképig

Gógl Gergő: Krio-elektronmikroszkópia krisztallográfus szemmel

Pósfai Mihály: Új tudományos lehetőségek a veszprémi elektronmikroszkópia laboratóriumban

Ioncsatornák és pumpák szerepe metasztázis képződésben

A lizofoszfatidsav és egyes jelátviteli fehérjedomének kölcsönhatásainak azonosítása, a kötődés kvantitatív és szerkezeti jellemzése

Tks4 állványfehérje vizsgálata rákos sejtek mozgásában

Gyulladás indukált permeabilitásváltozás detektálásának kidolgozása arany nanorészecskék és optikai bioszenzor segítségével

A podocin patogenitása és oligomerizációja

Nanomechanikai tesztek a genodermatosisok diagnosztikájában

Sejthalálformák közötti döntési mechanizmus vizsgálata: a GSH-kapcsoló - fókuszban a ferroptózis és az autofágia

Dinamin-mediálta és a mitokondriális útvonalak szerepének vizsgálata a DNM2 asszociált centronukleáris myopathia patomechanizmusában


8. MedInProt Konferencia - program 2018-04-12

Program

Cryoem Kep


8. MedInProt Konferencia - meghívott előadók 2018-03-29

Pósfai Mihály: Új tudományos lehetőségek a veszprémi elektronmikroszkópia laboratóriumban

Vonderviszt Ferenc: A krio-elektronmikroszkópia feltáruló új világa a biomolekuláris szerkezetkutatásban

A krio-elektronmikroszkópia utóbbi években bekövetkező robbanásszerű fejlődése gyökeres változásokat hozott a szerkezeti biológiában. Ez a módszer immár lehetővé teszi a biológiai makromolekulák közel atomi precizitású szerkezetmeghatározását natív jellegű körülmények között, de ezen túlmenően a molekuláris rendszerek dinamikus működésének hátterében álló konformációs állapotok feltárására is alkalmas. Napjainkban a krio-EM révén olyan új szerkezeti ismeretek birtokába jutunk, amelyek számos fontos biológiai kérdés megválaszolásában eredményezhetnek áttörést.

Hubert Ágnes: A fehérjepreparátumtól a nagy felbontású krio-elektronmikroszkópia térképig

A krio-elektronmikroszkópia (krio-EM) biológiai minták részletes szerkezeti elemzését teszi lehetővé kriogén körülmények között és egyre nagyobb teret hódít a struktúrbiológiában. Mivel a módszerhez nem szükséges a vizsgálandó minta előzetes kristályosítása, így egy alternatív lehetőséget nyújt a röntgen-krisztallográfia mellett. A „single-particle” krio-EM technika bemutatása három archeális fehérjekomplex és az eukarióta 26S proteaszóma modelljén keresztül.

Gógl Gergő: Krio-elektronmikroszkópia krisztallográfus szemmel

Előadásomban áttekintem az előnyeit és potenciális problémáit a cryo EM modellezésnek a hagyományos krisztallográfiai szerkezet meghatározással szemben.

Nyitray László: Resolution revolution: Nobel-díjak a krio-elektronmikroszkópia kidolgozóinak

A 2017-es kémiai Nobel-díjat megosztva három kutató, Jacques Dubochet, Joachim Frank és Richard Henderson nyerték el, a krio-EM, mint szerkezeti biológiai módszer kifejlesztéséért. Az előadásban röviden bemutatásra kerül a 2015-ben az Év Módszerévé is választott krio-EM története, a három kutató hozzájárulása, valamint azok az elmúlt néhány évre tehető további módszertani fejlesztések, ami alapján nem túlzás forradalmi áttörésről beszélni, mivel ma már atomi felbontásban tanulmányozhatjuk kedvenc fehérjegépezeteinket.

Max Maletta: How Cryo-EM is changing the Structural Biology landscape for the best


8. MedInProt Konferencia 2018-03-26

Tisztelettel meghívjuk a MedInProt 7. konferenciájára, amelyet az ELTE TTK Eötvös termében, 2018. április 21-én, szombaton 9 órai kezdéssel rendezünk meg.
A konferencián a Szinergia VI., VII. és a Megvalósíthatósági program nyertesei mutatják be eddigi közös munkájukat, valamint Krio-EM témában Pósfai Mihály és Vonderviszt Ferenc tart előadást.
A konferenciát sorsolással és poszter beszélgetéssel zárjuk.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Kérjük, hogy regisztráljon tagként a honlapunkon, és - mivel a helyszínfoglalás és catering szolgáltatás szervezéséhez elengedhetetlen a résztvevők létszámának pontos ismerete, - részvételi szándékát a medinprot@chem.elte.hu e-mail címen mihamarább jelezze!


MedInProt film 2018-01-31


Boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Évet Kívánunk! 2017-12-14

White Christmas Wallpaper


Bruckner termi előadás - Kajtár-Hollósi emlékülés 2017-11-16

MEGHÍVÓ

Az MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottság és a Kajtár-Hollósi Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, barátait, tanítványait és minden kedves érdeklődőt a soron következő „Bruckner termi előadásra” és az Alapítvány emlékülésére

Időpont: 2017. december 1. péntek 14.00 óra

Helyszín: ELTE TTK Kémiai Épület, (1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a)
063-as „Bruckner-terem”

Program

Kajtár-Hollósi AlapítványSzent-Györgyi előadássorozat: Elisar Barbar 2017-08-31

2017. szeptember 4. 16 óra MTA TTK

Meghívó


Molecular Frontiers Szimpózium - 7. MedInProt Konferencia 2017-06-07

2017. szeptember 14-15. az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

A Molecular Frontiers (www.molecularfrontiers.org) mozgalom egy olyan kutatókból és oktatókból álló globális hálózat melynek fő célja, hogy széles társadalmi rétegekben felkeltse a figyelmet a molekuláris tudományok jelentőségéről, egyben stimulálva a tudományok iránti érdeklődést a fiatal korosztályokban. Az erre a célra megrendezett Molecular Frontiers Szimpóziumok Földünk vezető kutatóit gyűjtik egybe, általában valamilyen globális probléma tárgyának megvitatására. Ezen események tárgyát, annak résztvevőit a több Nobel díjas kutatót is magában foglaló Tudományos Bizottság választja ki és kéri fel, ahol így a meghívott csúcskutatók személyesen találkoznak a fiatalabb korosztálya,(tipikusan a 14-25 éves) és az érdeklődő idősebb résztvevőkkel (Az elmúlt évek eseményeiről több információ a http://www.molecularfrontiers.org/symposia honlapon található).

Egy-egy ilyen szimpóziumon több általában 10-12 kutató tart előadást, több közülük Nobel díjas. Szemléltető példaként a 2015-ös Göteborgi esemény csoportfotóját mellékeltük. Ezen eseményeken általában több, mint ezer fiatal diák és kutató vesz részt személyesen, a nemrég elindított internetes elő közvetítésnek köszönhetően pedig a Molecular Frontiers rendezvények mára gyorsan növő nemzetközi eseményekké növik ki magukat.

Azt gondoljuk, hogy egy ilyen esemény Magyarországi megrendezésével nem csak előmozdítjuk a fiatalok között a molekuláris tudományok népszerűségét és térnyerését, de sikerül egy fontos nemzeti érdek, a Magyar kutatás jobb nemzetközi figyelmének elérése mentén is jelentős előrelépést tennünk az Európai Unión belül. A kiválasztott téma egy már aktív Magyar mozgalom tematikáját követné, ez pedig a MedInProt kezdeményezés, mely a fehérjetudományok és a gyógyszerésztudományok területén dolgozó kutatók közötti kommunikációt segíti elő. Célunk, hogy a két mozgalom közösen nagy hatékonysággal segítse a Magyar kutatók nemzetközi közéletbe, networkingbe való jobb bekapcsolódását.

Program

Jelentkezés: https://www.mke.org.hu/MolecularFrontiers2017/

Molecular Frontiers video 1.

Molecular Frontiers video 2.

Molecular Frontiers video 3.


Tavaszi lendület a MedInProtnál 2017-05-02

Friss ötletek - gyors támogatás: jelentkezzen még ma!
(Az Ön ötlete és kezdeményezése nekünk is fontos! )

Vesse föl új és eredeti ötletét, akár még ma, nyújtsa be támogatási igényét, és a MedInProt kuratóriuma rövid megfontolás után, ha a kezdeményezést méltónak találja, azonnal támogatja is. „first come first served”.

Figyelmébe ajánlom „Megvalósíthatósági” programunkat (http://medinprot.chem.elte.hu/hu/palyazatok/uj-palyazatok)

Támogathatósági feltételek:
- a szinergiában résztvevő kutatók közül legalább az egyik a 4 központi intézmény (ELTE, BME, MTA-TTK, SE) valamelyikében legyen főállású közalkalmazott,
- a javaslat világosan mutasson rá arra, hogy Ön és társa(i) az ad hoc támogatásnak köszönhetően hogyan jutnak közelebb hosszú távú a közös munkához és egy közös pályázáshoz akár hazai, akár nemzetközi fórumon.

Jelen „ad hoc” támogatás volumene:
200 eFt <= x <= 2M Ft (eltérés csak kiemelten indokolt esetben lehetséges)

Jelen „ad hoc” támogatás pályázási határideje:
2017. május 15. 12.00 óra.
Beadás módja:
Küldje el a medinprot@chem.elte.hu e-mail címre.

Budapest, 2017. május 2.

Perczel András
a MEDinPROT kuratórium elnöke