Sillabusz a Szinergia IV. és Gépidő II. pályázathoz 2015-12-04

Tisztelt Kutatók!

Megjegyzések és javaslatok a Szinergia és Gépidő támogatások helyes pályázása kapcsán.

Mivel az érdeklődés a vártnál is nagyobb, s mivel számos új kérdést fogalmaztak meg a kedves kutatótársak, ezért most egy szerkesztett változatot adunk közzé, hogy mindenki egyforma módon láthassa a célok és feladatok hátterét, hogy mindenki egyforma eséllyel pályázhasson.


Sillabusz a Szinergia IV kapcsán

1) A szinergia tipikusan 2, indokolt esetben 3 kutató között jöjjön létre.
2) A szinergiában részt venni kívánó személyek ne legyenek közvetlen munkatársak, célunk a távolabbi szakterületek összekapcsolása.
3) Alapértelemben a 4 megadott intézmény és az ott működő MTA-kutatócsoportok munkatársai vehetnek részt a pályázatban, de indokolt esetben a 3. személy lehet egy tételesen nem megnevezett budapesti kutatóhely vagy egyetem munkatársa.
4) Előnyt jelent, ha a pályázók már regisztrált tagok. (http://medinprot.chem.elte.hu/hu/members/sign_in)
5) Olyan, már részben elismert kutatók szinergiáját szeretnénk elsősorban támogatni, akik már túl vannak az első 20-25 saját cikkük megírásán, akik már rendelkeznek mérhető és értékelhető kutatói egzisztenciával.
6) A szinergia alapját képező témafelvetés legyen új, friss és még nem kutatott!
7) Legyen világos munkatervük (tételes elképzelésük) a tervezett közös kutatásról olyan, amely világos és önmaguk és a kuratórium számára felállítható mérföldkövekkel jól jellemezhető!

Sillabusz a Gépidőtámogatás kapcsán

1) melynek célja nem egy általános nagyműszer fenntartási pályázat, hanem célzott és jól nevesíthető szienergiák katalízise,
2) melynek keretében az előre megnevezett témán / mintán / feladaton közösen dolgozik a nagyműszer / nagyberendezés szakembere plusz a szinergia partnere.
3) Egy-egy nagyműszer / nagyberendezés fejlesztése, új mérések és eljárások üzembehelyezése, célzott tesztek elvégzése csak akkor támogatandó, ha az egy konkrét szinergikus kutatást segít elő!
4) Szinergia partnerek konkrét megnevezése nélkül nem fogadható be egy ilyen pályázat!


Hatékony felkészülést, sikeres kooperálást, eredményes kutatást kívánok a MedInProt kuratóriuma nevében:

Budapest, 2015. december 3.

Perczel András
Kuratórium elnöke