10. MedinProt Konferencia - meghívott előadók 2018-10-29

Pál Gábor: Irányított fehérjeevolúció alapkutatástól gyógyszerfejlesztésig

Poppe László: Francis Arnold: Az evolúció revolúciója – forradalmian gyors módszerek új fehérjék előállítására

Tímár József: Az ellenségem ellensége a barátom: Orvosi Nobel-díj 2018: Az Immunonkológia alapjai

Sokáig az immunológusok úgy tartották hogy a daganat elleni immunválaszt általános vagy specifikus eszközökkel serkenteni kell. Azonban ezen kisérletek klinikailag meglehetősen sikertelenek voltak. Mindeközben a daganatimmunológia sokáig nem vette figyelembe azt hogy a T-sejtes immunválasz szabályozásában legalább akkora jelentősége van a T-sejt receptor jelátvitel blokkolásának mint felerősítésének. Később derült csak fény arra hogy a daganat ellenes immun válasz sikertelenségének egyik gyakori oka az hogy a daganat aktívan blokkolja a T-sejt receptor jelátvitelt az un. chech-point inhibicióval aminek céljai a CTLA-4 és a PD1/PDL1 rendszerek.

Tks4 állványfehérje vizsgálata rákos sejtek mozgásábanBuday László, Czirók András

A Tks4 állványfehérje szerepét leírták EGFR jelpályában illetve podoszómák képzésében. Közös kísérleteink rávilágítottak arra, hogy a Tks4 fehérje funkcionális eltávolítása (Tks4 KO) befolyásolja humán kolorektális karcinóma sejtek mozgását. A Tks4 KO sejtek gyorsabb és hosszabb vándorlásra voltak képesek vad típusú társaikkal összehasonlítva.

Gyulladás indukált permeabilitásváltozás detektálásának kidolgozása arany nanorészecskék és optikaibioszenzor segítségévelCervenak László, Lagzi István László, Horváth Róbert

Munkánk során célzott bioszenzoros kísérletek segítségével (Epic BT optikai bioszenzorral) valós időben és jelölésmentesen megvizsgáltuk HeLa sejtek és töltött nanorészecskék kölcsönhatását . Az eredményeink azt mutatják, hogy a pozitívan töltött nanorészecskék (AuTMA) hatékonyabban jutnak be a sejtekbe, mint a negatívan töltött nanorészecskék (citrát stabilizált nanorészecskék). Ez a megfigyelés alátámasztja a feltevésünket, hogy a részecskék és a sejtmembrán között lévő kölcsönhatás jelentősen befolyásolja a töltött részecskék bejutását a sejtek belsejébe, mert a sejtek membránja negatívan töltött, így a vonzó elektrosztatikus kölcsönhatás a pozitívan töltött részecskék és a membrán között elősegíti a részecskék hatékony bejutását a sejtbe.

Podocin: szerkezet és öröklődés meghatározó kapcsolata egy membránfehérjében – K.Menyhárd Dóra, Schay Gusztáv, Tory Kálmán

A podocin az első fehérje, melynek oligomerizációja döntő mértékben befolyásolja egy genetikai variáns (R229Q) patogenitását. Az elmúlt években több aspektusát ismertük meg ezen mechanizmusnak: a podocin-dimerizációért felelős régiókat, az R229Q oligomerizációra gyakorolt hatását, a dimerizáció és a membrán-lokalizáció kapcsolatát. Egy variáns patogenitásának a társuló mutációtól függő megítélése új kihívást elé állítja a genetikusokat; ennek megítélését segítendő összeállítottunk egy populáció-genetikai, biokémiai és klinikai szempontrendszert.

Sejtszámlálás másképpen: a Countess FL asztali berendezés alkalmazási lehetőségei Bősze Szilvia, Beke-Somfai Tamás

A Countess II FL automata, asztali berendezés nagypontosságú sejtszámlálást tesz lehetővé, transzmissziós és fluoreszcens üzemmódban egyaránt, mely nagymértékben növeli a mérési-módszertani lehetőségeket, érzékenységet. Fluoreszcens jelölők segítségével egyszerűen és nagy áteresztőképességgel mérhető a sejtek életképessége, a sejtek méretbeli eloszlása. Meghatározható a különböző antimikrobiális, antitumor sajátságú peptidek, foldamerek, illetve ezen vegyületek származékai okozta citotoxicitás, proliferatív vagy apoptotikus hatás, kiváltva ezzel a plate-alapú teszteket.

S100 fehérjék patológiás folyamatokat okozó kölcsönhatásainak gátlása foldamerekkel - Nyitray László, Martinek Tamás

Az együttműködés célja olyan nagy affinitású foldamer ligandumok keresése, melyek alkalmasak az S100 fehérjék patofiziológiás fehérje-fehérje kölcsönhatásainak gátlására.
Elsőként alacsony mikromólos kötőpartnereket keresve feltérképeztük az S100 fehérjecsalád 8 tagjának felszínét egy 256-tagú foldamer vegyületkönyvtárral egy kikötéses-leszorításos kísérletben, majd fluorescencia polarizációs méréseket végeztünk a kiválasztott foldamer fragmensek és az S100 fehérjék közötti kölcsönhatás kvantifikálására.
A terápiás szempontból jelentős S100A4 és S100B fehérjék esetén kompetíciós pulldown kísérletekben igazoltuk, hogy a foldamerek a fehérje natív ligandum kötőhelyét ismerik fel.

Gál Péter: Proteázok az immunrendszerben: a komplementrendszer

Régi rendszer, új funkciók

A természetes (vagy más néven veleszületett) immunrendszer egyik legfontosabb, kizárólag fehérjemolekulákból álló komponense a komplementrendszer. Ez a mai tudásunk szerint kb. 40 féle fehérjemolekulából álló rendszer változatos módon vesz részt az immunválasz kialakításában. Az utóbbi években a komplementrendszer új funkcióit fedeztük fel a közvetlen sejtaktiválástól a véralvadás gyorsításáig.

Reményi Attila: Jelátviteli fehérje kináz komplexek

Fehérje kinázok hierarchikus, illetve sokszor első látásra kuszának látszó jelátviteli hálózatokba szerveződve szabályozzák a sejtek életét. Meglepő módon azonban nagyon kevés ismeretünk van arról, hogy fehérje kinázok miképp kapcsolják be egymást. Előadásomban bemutatom hogy két különböző MAP kináz hogyan alkot specifikus kináz-kináz heterodimereket, melyek a sejtnövekedést illetve sejthalált szabályozzák.

Szarka András: A nagydózisú aszkorbát és acetaminofen kiváltotta sejthalál kulcsfehérjéinek vizsgálata

A nagydózisú aszkorbát és acetaminofen kiváltotta sejthalál, valamint a ferroptózis számos közös sajátsággal rendelkezik, mint a reaktív oxigén származékok keletkezése, lipidperoxidáció, kaszpáz függetlenség és az autofágia lehetséges szerepe a sejthalál kiváltásában. Mindezen megfigyelések felvetik annak lehetőségét, hogy a ferroptózis szerepet játszik a farmakológiai aszkorbát kiváltotta tumorsejthalálban, illetve a májsejtek acetaminofen kiváltotta halálában. Hipotézisünket megvizsgálandó, HT-1080 sejtekben, illetve primer hepatocitákban sejthalált váltottunk ki ferroptózis aktivátorokkal, illetve nagy dózisú aszkorbáttal, vagy acetaminofen túladagolással, majd összehasonlítottuk a tapasztalt sejthalálformák mechanizmusát.

Vellai Tibor: Az öregedési folyamat szabályozása és mechanizmusa

The DNS valós kémiai tere jóval kiterjedtebb, mint korábban gondoltuk. Jelenleg is nagy kihívást jelent a valódi DNS összetétel és szekvencia meghatározása. Munkánk során olyan új fehérje-szenzort és módszert fejlesztettünk ki, mellyel feltérképezhető a DNS-beli tűnékeny uracil-mintázat mind Chip-Seq révén, mind pedig szuperrezolúciós in situ mikroszkópiával. A DNS-beli uracil eloszlás érdekes karakterisztikát mutat, amellyel az egyes DNS-hibajívító folyamatok közötti munkamegosztás is jellemezhető.

Vértessy Beáta: A tünékeny DNS-beli uracil-mintázat tettenérése

The DNS valós kémiai tere jóval kiterjedtebb, mint korábban gondoltuk. Jelenleg is nagy kihívást jelent a valódi DNS összetétel és szekvencia meghatározása. Munkánk során olyan új fehérje-szenzort és módszert fejlesztettünk ki, mellyel feltérképezhető a DNS-beli tűnékeny uracil-mintázat mind Chip-Seq révén, mind pedig szuperrezolúciós in situ mikroszkópiával. A DNS-beli uracil eloszlás érdekes karakterisztikát mutat, amellyel az egyes DNS-hibajívító folyamatok közötti munkamegosztás is jellemezhető.

Könyvbemutató: Ezerarcú fehérjék


10. Jubileumi MedinProt Konferencia 2018-10-29

Tisztelettel meghívjuk a MedInProt 10. konferenciájára, amelyet az ELTE TTK Eötvös termében, 2018. november 10-én, szombaton 9 órai kezdéssel rendezünk meg.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Kérjük, hogy regisztráljon tagként a honlapunkon, és - mivel a helyszínfoglalás és catering szolgáltatás szervezéséhez elengedhetetlen a résztvevők létszámának pontos ismerete, - részvételi szándékát a medinprot@chem.elte.hu e-mail címen mihamarább jelezze!

Program