Esemény Adatai

ELTE TTK Eötvös terem (0.83)

Kezdete: April 09, 2016 09:00AM
Vége: April 09, 2016 03:00PM

Megtekintés térképen

9:00 Köszöntés
Perczel András MedInProt kuratórium elnöke

9:10 Célfehérjék nanoskálájú mennyiségi változásainak sejttípus-specifikus mérése szuper-rezolúciós mikroszkópia és a VividSTORM szoftver segítségével
Katona István , MTA KOKI, Lendület Molekuláris Neurobiológiai Kutatócsoport

9:40 Fehérje – fehérje interakciók vizsgálata Biolumineszcencia Rezonancia Energia Transzfer módszerrel
Hunyady László, SE dékán

10:10 Biohasonló Gyógyszerek Fejlesztési Kihívásai
Ifj. Bogsch Erik, Richter Biotechnológia főosztályvezető

10:40 – 11:30 Kávé szünet/ Poszter beszélgetés (fókusz: Gépidő vásárlási II. pályázatok)

11:30 – 12:30 Szinergia III. pályázatok beszámolói

11:30 Búzás Edit – Vékey Károly: Extracelluláris vezikula protein cargo vizsgálata
Munkánk során differenciál-centrifugálással és hidrosztatikus filtrációval izolált extracelluláris vezikulák fehérje cargo-ját vizsgáltuk. Vérplazmából, valamint hasnyálmirigy gyulladásban és hasnyálmirigy karcinómában vizsgált személyek hasnyálából izolált vezikulák fehérjéit vizsgáltuk tömegspektrometriával. Eredményeink számos tumoros illetőleg gyulladásos megbetegedésre jellemző potenciális extracelluláris vezikula markerre hívják fel a figyelmet.

11:45 Csala Miklós – Monostory Katalin: A NAD(P)H-citokróm b5 oxidoreduktáz fehérje-interakciói az endoplazmás retikulumban
Az endoplazmás retikulum (ER) membránjában elhelyezkedő citokróm b5 (b5) és b5reduktáz (b5R) a NAD(P)H elektronjainak átadásával a sztearil-KoA-deszaturáz (SCD1) és néhány citokróm P450 (CYP) monooxigenáz működését segíti. A tisztázatlan funkciójú, citoszolikus NAD(P)H-citokróm b5 oxidoreduktáz (Ncb5or) fehérje b5-szerű és b5R-szerű domént egyaránt tartalmaz. Célunk az Ncb5or SCD1-gyel, illetve CYP izoenzimekkel való interakcióinak, illetve az enzim zsírsav-deszaturációban és biotranszformációban való szerepének vizsgálata sejtes és szubcelluláris enzimaktivitás-mérésekkel.

12:00 Maurovich Horváth Pál – Pállinger Éva: A CRP és az extracelluláris vezikulák (EV-k) kölcsönhatásának rendszerszemléletű megközelítése a CVD prognosztikájában felhasználható új biomarkerek azonosítása céljából.
Hipotézisünk szerint a szív- és érrendszeri betegségek (CVD) diagnosztikájában / prognosztikájában használt gyulladásos markerek és a keringő extracelluláris vezikulák (EV) együttes vizsgálata, összekapcsolva a képalkotó eljárásokkal detektált paraméterekkel, a jelenleg alkalmazott kockázati besorolásoknál nagyobb érzékenységű módszer kifejlesztését eredményezheti.
Munkánk során in vitro modell rendszerben igazoltuk, hogy az EV jelenléte befolyásolja a komplement közvetítette sejtlízist, amelynek hátterében a vezikulák és a célsejtek között, a komplement komponensek kötését érintő kompetíció valószínűsíthető. Kimutattuk, hogy a CRP kötődik EV-hoz. Igazoltuk, hogy CRP jelenlétében megváltozik az EV immunglobulinkötő képessége. Alátámasztottuk, hogy a sejtek környezetének glükóz koncentrációja befolyásolja az EV immunglobulin kötését.
Az in vivo vizsgálatokhoz meghatároztunk egy kritérium rendszert, amelynek alapján a betegek beválaszthatók a kutatásba. Jelen pályázati beszámolóig 25 beteg és 3 életkorban, nemben és BMI-ben illesztett egészséges kontroll személy bevonása történt meg. Elvégeztük és kiértékeltük a kiválasztott betegek koszorúér CTA vizsgálatát és létrehoztunk egy klinikai adatbázist. Megvizsgáltuk 15 beteg szív- és érrendszeri betegségekkel összefüggésbe hozható keringő EV mintázatát.

12:15 Mező Gábor – Iván Béla – Kőhidai László: Célzott tumorterápiában fontos receptor fehérjék és azok jelátviteli változásának vizsgálata peptid―hatóanyag―polimer nanorendszer segítségével
Az irányított daganatterápiában - hasonlóan a kemoterápiához - egy lehetséges mód a hatás fokozására a kombinált kezelés. Azonban az irányított terápia esetén a különböző receptorokhoz kötődő irányító peptidek szignál útvonalakon keresztül egymás hatását befolyásolhatják pl. receptor expresszió, foszforiláció és egyéb szignálmechanizmusokban szerepet játszó kulcs fehérjék mennyiségi és minőségi változása útján. Annak érdekében, hogy ezeket a változásokat vizsgálni tudjuk, megfelelő oldékonyságú EGFR felismerő peptid – daunomicin konjugátumokat kellett előállítanunk és vizsgálni ezek in vitro tumorellenes hatását, hogy kiválasszuk a legmegfelelőbb molekulákat. Az eredmények azt mutatják, hogy az általunk előállított hiper-elágazásos poliglicidol oldékonyságot növelő polimer előnyösebb lehet a PEG-nél nem csak az oldékonyság növelése, de bizonyos esetekben a biológiai hatás szempontjából is. Ezek ismeretében hozzákezdhetünk a kombinált kezelés hatására bekövetkező fehérjeszintű változások tanulmányozásához.

12:30 Európai Fehérjetudományi Hálózat

Vértessy BeátaINSTRUCT  

Perczel AndrásiNEXT

Harmat VeronikaESRF, CCDC CSD

Buday László-Patthy LászlóEMBL, ELIXIR, EMBO

Reményi AttilaEU-OPEN SCREEN

12:45 Közös kérdésfelvetések
Perczel András

13:15 Konferencia zárása / Sorsolás
13:30 – 15:30 Ebédszünet/ Poszter beszélgetés (fókusz: Szinergia VI. pályázatok)

Képek


A regisztrált résztvevők között egy 50.000 Ft értékű konferenciatámogatást sorsolunk ki. Regisztráljon „tagként” a honlapunkon: http://medinprot.chem.elte.hu/hu/members/sign_in.

Közelgő események

További események