Esemény Adatai

Kezdete: November 27, 2015 02:00PM
Vége: November 27, 2015 06:00PM

M E G H Í V Ó

Az MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottság és a Kajtár
Márton Alapítvány tisztelettel meghívja a soron következő
„Bruckner termi előadás” és az Alapítvány fennállásának
20. évfordulójára rendezett közös tudományos előadóülésre.

Időpont: 2015. NOVEMBER 27. (PéNTEK), 14.00 óRA.

Helyszín: ELTE TTK KéMIAI ÉPüLET (1117 BUDAPEST,
PáZMáNY PéTER SéTáNY 1/A.) 0.63-AS ELőADóTEREM
(„BRUCKNER-TEREM”)

PROGRAM:

MEGNYITó (Huszthy Péter és Perczel András)

KAJTáR MáRTON EMLéKPLAKETTEK áTADáSA: Hidegh Kálmán és
Ángyán János

14.10 ÁNGYáN JáNOS: Párkapcsolatok az elektronok világában,
avagy mi tartja össze a molekulákat?

14.30 BALOGH GYöRGY TIBOR: In vitro permeabilitási modellek
alkalmazása a gyógyszerkutatásban

14.50 HORVáTI KATA: Peptidkonjugátumokkal a tuberkulózis ellen

15.10 TAKáCS ATTILA: Palládium-katalizált aminokarbonilezési
reakciók

Szünet (15 perc)

15.45 KAIZER JóZSEF: Nem-hem-típusú oxigenáz enzimek
szintetikus modelljei: Szerkezet, reaktivitás, katalízis

16.15 WöLFLING JáNOS: Biológiailag hatásos új
szteroidszármazékok szintézise

ZáRSZó éS FOGADáS

Kérjük munkatársainak tájékoztatását és várjuk szíves
megjelenésüket ezen a fontos előadói ülésen.

Dr. Huszthy Péter

MTA levelező tagja

az MTA Szerves és Biomolekuláris

Kémiai Bizottságának elnöke

és

Dr. Perczel András

MTA levelező tagja

a Kajtár Márton Alapítvány

titkára

Közelgő események

További események