Szinergia csoportunk a pericardiális folyadékben keringő extracelluláris vezikulák (EV) komplex jellemzésével foglalkozik, immunológiai és proteomikai szempontok alapján. Az izolált EV-k áramlási citometriás módszerrel detektált immunfenotípusát nagy érzékenységű tömegspektrometriás módszerrel történő proteomikai analízissel egészítjük ki. A tömegspektrometriával azonosított fehérjéket funkcionális protein asszociációs analízisekkel értelmezzük, és rendszerszemléletű megközelítéssel összefüggéseket keresünk a klinikai paraméterekkel (laboratóriumi paraméterek; gyulladás markerek, képalkotó eljárásokkal végzett kardiológia vizsgálatok eredményei). Vizsgálataink egyrészt új potenciális biomarkereket, másrészt a klinikai és „konvencionális” vizsgálati módszerek (laboratóriumi analízisek, képalkotó eljárások) eredményeivel történő korreláltatás révén prognosztikus jelentőségű összefüggéseket eredményezhetnek, amelyek érzékenyebbé tehetik a CVD prognosztikus megítélését.

Kosztin Annamária - Pállinger Éva - Turiák Lilla

Beszámoló I. 2017. január

Beszámoló II. 2017. április

Beszámoló III. 2017. június