Keserű György Miklós a PhD-fokozat megszerzését követően, a Sanofi-Aventis
CHINOIN Gyógyszergyár egyik kémiai kutatólaboratóriumának vezetője lett.
1999-ben a Richter Gedeon Nyrt. Kémiai és Biotechnológiai Kutatóközpontjában
számítógépes gyógyszertervezéssel foglalkozó csoport vezetésével bízták meg.
2003-ban MTA doktora címet szerzett, majd a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen egyetemi magántanárnak nevezték ki. 2007-től a
Richter originális kémiai kutatásáért felelős vezetője. Hozzájárult az
antipszichotikus hatású CariprazineR felfedezéséhez, amely 2012-ben
törzskönyvi benyújtásra került az Amerikai Egyesült Államokban. Tudományos
eredményeit több mint 170 folyóiratban és több mint 10 könyvben és
könyvfejezetekben közölte.