Salgó András 1987-ben szerzett kandidátusi fokozatot (Búzaproteázok szerkezete és funkcióik) és 2004-ben MTA doktora fokozatot (Közeli infravörös spektroszkópiai módszerek analitikai és technológiai alkalmazásai). Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egytetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék professzora, tanszékvezető, a Közeli Infravörös Spektroszkópiai (NIR) csoport vezetője.

Kutatásainak középpontjában a biológiai aktivitású gabonafehérjék szerkezeti és funkcionális tulajdonságainak vizsgálata valamint a NIR spektroszkópiai és képalkotó módszerek fejlesztése és alkalmazásaik bővítése állnak. 120 tudományos publikáció, 8 könyvfejezet és négy szabadalom jelzi munkáját. Publikációira mintegy 1000 (WoS), ill. 1800 (Google Scholar) hivatkozást kapott, H-indexe 16.