Tompa Péter 1991-ben szerzett PhD fokozatot az ELTE-n, jelenleg a VIB (Flandriai Biotechnologiai Intézet, Brüsszel) Szerkezeti Biológiai Kutató Közponjának (SBRC) igaztagója és csoportvezetője, és a VUB (Brüsszeli Szabadegyetem) biokémia professzora. Kutatócsoportot vezet az Enzimológiai Intézetében (MTA Természettudományi Kutató Központ, Budapest) is.

Kutatásainak középpontjában a rendezetlen fehérjék (IDPk) állnak, jelentősen járult hozzá ennek a gyorsan fejlődő területek a létrejöttéhez. 132 tudományos publiáció (ezek közül mintegy 50 kapcsolódik a rendezetlenség témaköréhez), 10 könyvfejezet és a terület első monográfiája (Structure and function of intrinsically disordered proteins (2009) Taylor and Francis, Inc., CRC Press) fűződik a nevéhez. Publikációira mintegy 6500 (WoS), ill. 9800 (Google Scholar) hivatkozást kapott, H-indexe 36 (WoS).

Web: http://www.vib.be/en/research/scientists/Pages/Peter-Tompa-Lab.aspx