Esemény Adatai

Kezdete: November 23, 2019 09:00AM
Vége: November 23, 2019 05:00PM

2019. november 23. szombat 9.00 óra

Helyszín: ELTE TTK 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a, Eötvös Terem

Fülöp Lívia: Egy új célpont a neurodegeneratív betegségekre irányuló gyógyszerfejlesztésben: a szigma-1 receptor

A neurodegeneratív betegségekre jelenleg még nem sikerült oki terápiás gyógyszereket találni, ezért világszerte komoly igény mutatkozik olyan új mechanizmusok felfedezésére a betegségek pathomechanizmusában, melyekre ténylegesen a betegség okait kezelő gyógyszermolekula fejleszthető. Egy ilyen ígéretes irány a szigma-1 (S1) receptorok vizsgálata, melyek szerepe a központi idegrendszerben a sejten belüli endoplazmás retikulum (ER) stressz és a kalcium homeosztázis szabályozása. Egy molekulakönyvtár in silico tesztelésével új típusú, potenciális S1-modulátorokat keresünk és tesztelünk fiziko-kémiai és biológiai kísérleti rendszerekben azzal a reménnyel, hogy olyan molekulát találunk, mely a neurodegeneratív betegségekben fellépő ER-stressz folyamatokat kedvező irányban képes befolyásolni.

Kovács Mihály: Jókor, jót, jó helyen: A genomépség fenntartásának új mechanizmusai

A genom épségének fenntartásához elengedhetetlen a DNS-t érő károsodások gyors és hatékony javítása, illetve a genomanyagcsere elakadásainak folyamatos feloldása. Az előadáson összefoglalom a DNS-anyagcsere fehérjéinek genomvédő működéséről tett közelmúltbeli felfedezéseinket, a DNS-molekulák szerkezetétől és bázispár-energiájától függő feldolgozástól a folyadék-folyadék-fázisszétválásig terjedő skálán.

Virág László: Az ADP-ribozilációs fehérjemódosítás szerepe a sejtsorsok szabályozásában

A 17 tagból álló PARP enzimcsalád képviselői fehérjék mono- vagy poli-ADP-ribozilációját katalizálják. A MARiláció és a PARiláció a szubsztrát-fehérjék fizikokémiai tulajdonságainak módosításával, fehérje-fehérje interakciók révén vagy a módosításhoz felhasznált NAD+ szintjének csökkentésével számos sejtfunkciót (transzkripció, kromatin organizáció, sejtciklus, metabolizmus, autofágia, sejthalál, differenciáció) képes szabályozni. Az előadás fókuszában a PARilációnak és a sejtmagi NAD+ szintézisnek a sejthalál és a funkcionális sejtplaszticitás szabályozásában betöltött szerepe áll.

Program

Közelgő események

További események