Együttműködésünk célja fehérjék és fehérjekomplexek szerkezet-meghatározása a szerkezet, kölcsönhatás-mintázatok és a fehérjefunkció összefüggéseinek felderítése céljából. Kristályosítottuk az aktivált és proenzim MASP-2 peptid inhibitorokkal alkotott komplexeit, az emberi és Plasmodium falciparum kalmodulinnak célpeptiddel alkotott komplexeit, és a sertés acilaminoacil-peptidázt. A diffraktométerrel végzett vizsgálatok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a szinkroton sugárforrásnál jó minőségű adatkészletet gyűjtöttünk ezekről. Az MTA-TTK kutatócsoportjaival létesített új együttműködések keretében kristályosítottuk a Dj-1 fehérje komplexeit és elkezdtük a DAAO fehérje kristályosítását. Az S100 fehérjék komplexeinek kristályairól röntgendiffrakciós adatgyűjtést végeztünk - a szerkezetek meghatározása segített a komplexet nem tartalmazó kristályformák kiszűrésében.

Gál Péter - Harmat Veronika - Liliom Károly - Mező Gábor - Nyitray László - Pál Gábor - Reményi Attila -Tory Kálmán - Vértessy G. Beáta

Poszter

Beszámoló I. 2015. november