A BME SafecoPharmTech laboratóriumának és az MTA TTK Biológiai Nanokémia Kutatócsoportjának együttműködése stabilis, fokozott felszívódású peptid- és fehérjealapú hatóanyag tartalmú nanorendszerek fejlesztését és komplex jellemzését tűzte ki célul. A makromolekuláris biogyógyszerek a környezeti hatásokra rendkívül érzékenyek, ezért nagy jelentősége van a hordozó nanostruktúráinak, amelyek a fizikai és kémiai szerkezet stabilitását jobban biztosítják, mint a folyékony parenterális készítmények. Az együttműködés adta műszeres lehetőségek kihasználásával összehasonlítjuk a liposzómával és liposzóma nélkül készült változatok, valamint a folyadék fázisú referencia készítmények stabilitását. A nanohordozók biokompatibilis formáinak kialakításához kapcsoplódóan a nagy membránfehérje-tartalmú természetes eredetű egyrétegű vezikulák, ún. exoszómák szerkezeti és morfológiai jellemzését kívánjuk megadni. Tanulmányozni kívánjuk a membránfehérjéknek az exoszómák stabilitásában betöltött szerepét. A BME laboratóriumában kidolgozott szabadalmakon alapuló nanotechnológiai módszerek alkalmazása során képződő fehérjestruktúrák spektroszkópiai módszerekre alapozott vizsgálatát a Biológiai Nanokémia Kutatócsoportjában rendelkezésére álló morfológiai és szerkezetvizsgálati módszereivel bővítjük. A szerkezetvizsgálatokat az általunk újonnan épített kisszögű röntgenszórás vizsgálatokra alkalmas laboratóriumi nagyberendezésre alapozzuk. Az unikális berendezés a szinkrotron nagyberendezéseknél elérhető, nagy precizitású mérési adatokat szolgáltat. Elsősorban a fehérjék mérési követelményeinek megfelelő metodika kimunkálását és a szerzett szórási adatok interpretálásához szükséges modellek kidolgozását tervezzük elvégezni.

Honlap Marosi Bota Abra

Bóta Attila - Marosi György

Beszámoló I. 2014. október

Poszter

Beszámoló II. 2014. december

Beszámoló III. 2015. március

Beszámoló IV. 2015. június

Beszámoló V. 2015. szeptember