Munkánk célja a sejtmagi aszkorbinsav epigenetikai hatásainak igazolása két különböző modellrendszerben. Mind az általános aszkorbát hiánnyal járó skorbut, mind a lokális (elsősorban sejtmagi) aszkorbát hiány jellemezte kanyargós artéria szindróma olyan kötőszöveti megbetegedések, melyekben az extracelluláris mátrix változásai az öregedésben észleltekhez hasonlóak. Az aszkorbinsav – esetleg a TGFβ jelpályán keresztül – szerepet játszik az öregedés során észlelt extracelluláris mátrix dezintegrációjában, így az említett modellekben szerepe jól vizsgálható. Mind saját, nem publikált adataink, mind irodalmi adatok arra utalnak, hogy az aszkorbát ezen hatását epigenetikai módosításokon keresztül fejti ki. Az együttműködés során az aszkorbát hiány és az extracelluláris mátrix zavarai közötti mechanisztikus összefüggéseket kívánjuk vizsgálni.

Ezen belül vizsgálni kívánjuk egyrészt az aszkorbinsav szintjét a fent leírt öregedés modellekben a különböző szubcelluláris kompartimentumokban. Modelljeinkben a DNS és hiszton hipermetilációjának és az esetlegesen érintett jelpályák, enzimek (pl. TGFβ) génjeinek specifikus vizsgálatát a metilációs állapotra vonatkozóan is elvégezzük.

A munka várható eredményei lehetővé teszik az öregedés extracelluláris mátrixot károsító hatásmechanizmusának alaposabb megismerését és alapul szolgálhatnak annak egyszerű, terápiás befolyásolására. Eredményeink lehetővé teszik továbbá, hogy pontos képet kapjunk az aszkorbát sejten belüli megoszlásáról és mennyiségéről. Ezen kívül elsőként írhatunk le egy olyan betegséget, melyben az aszkorbát kompartimentáció zavarai szerepet játszanak.

Margittai Éva - Lőw Péter

Beszámoló I. 2017. január

Beszámoló II. 2017. április

Beszámoló III. 2017. június