A különböző fehérjék - ezen belül a vérplazma enzimkaszkád tagjai - bonyolult jelátviteli rendszeren keresztül fejtik ki hatásukat a sejtekre, így az endotélsejtekre is. Ezen kölcsönhatás jobb megértése elengedhetetlenül fontos az ereinket érintő gyulladásos betegségek (pl. szepszis, herediter angioödéma) pontosabb diagnosztikájához és prognosztikájához, valamint hatékonyabb terápiájához. Azonban kevés olyan rendszer ismert, amelyben a sejtek komplex viselkedése egyszerűen tesztelhető nagy áteresztőképességű (96-384 minta/teszt), valósidejű és jelölésmentes módszerrel. Dobó József a vérplazma szerin proteáz enzimeinek szerkezetével és funkciójával foglalkozik. Ezért nagy tapasztalata van ezen enzimek előállításában (rekombináns vagy vérplazmából tisztított formában), kereskedelemből beszerezhető enzimek minőségi analízisében és továbbtisztításában. Így a kooperációs partnerek számára olyan enzimeket tud biztosítani, amelyek vagy nem szerezhetőek be máshonnan (MASP-1, MASP-2, MASP-3), vagy a kereskedelemben kapható formájuk nem elég tiszta a további vizsgálatokhoz. Szintén rendelkezik enzimgátlószerek előállításához szükséges ismeretekkel és infrastruktúrával. Cervenak László in vitro endotélsejtes vizsgálatokat folytat, amelyeknek célja a gyulladási reakció endotélsejtes komponensének tisztázása. Ezért rendelkezik a sejttenyészetek különböző felületekhez való adaptációjának ismeretével, és több olyan módszer is birtokában van, amellyel a kooperációban végzett tesztek eredményei validálhatók. Horváth Róbert nanobioszenzorikai rendszerek kidolgozásával, optimalizálásával, valamint az ilyen módszerekkel történő fehérje és sejtes mérésekkel foglalkozik. Rendelkezésére áll több olyan - részben egyedülálló, prototípus - műszer, amelynek fejlesztésében és biológiai alkalmazásaikban nagy tapasztalata van. Az általuk fejlesztett modern technikák kiválóan alkalmasak a sejtek válaszának nagy áteresztőképességű, valósidejű és jelölésmentes mérésére. A nagy áteresztőképesség sok minta statisztikailag is jól jellemezhető eltérésének vizsgálatához, a valósidejűség a válasz pontos lefutásának ismeretéhez, a jelölésmentes detektálás pedig a sejtek zavartalan viselkedésének biztosításához szükséges. A kooperációs partnerek, egymás tudását, infrastruktúráját és szemléletét jól kiegészítve, képesek egy teljesen új módszer segítségével megválaszolni azt az eddig nem kutatott kérdést, hogy a gyulladási plazma enzimkaszkádok elemei meg tudják-e változtatni az endotélsejtek működését, és amennyiben igen, akkor milyen jelátviteli utakat használnak.

Cervenák László - Dobó József - Horváth Róbert

Beszámoló I. 2017. január

Beszámoló II. 2017. április

Beszámoló III. 2017. június