Esemény Adatai

ELTE TTK Eötvös terem (0.83)

Kezdete: October 04, 2014 09:00AM
Vége: October 04, 2014 01:00PM

Megtekintés térképen

A konferencia levezetője: Dr Perczel András kuratóriumi elnök és Dr Keserű György kurátor

9.30 Köszöntő

Dr. Lovász László elnök, Magyar Tudományos Akadémia

Dr. Pálinkás József kormánybiztos

Dr. Frei Zsolt rektorhelyettes, Eötvös Loránd Tudományegyetem

10.00 Az együttműködő versengés szerepe a tudományban

Dr. Fülöp Márta szociálpszichológus, MTA TTK – ELTE PPK

10.20 Fehérje gyógyszerek fejlesztése és gyártása Magyarországon

Dr. Greiner István vegyészmérnök, Richter Gedeon Zrt

A fehérje gyógyszerek szerepe az egészségiparban robbanásszerűen nőtt az elmúlt 10 évben. Európa keleti részén egy hazai gyógyszergyár bátor döntéssel belépett a legmodernebb  technikákat és technológiákat alkalmazó nagy versenytársak közé és itt, Közép-Kelet- Európában teremtette meg a rekombináns fehérje gyógyszerek bázisát. Az előadás a szellemi  és anyagi ráfordítások bemutatásával próbálja ennek a projektnek a méretét szemléltetni.

10.40 – 11.00 Szünet

11.00 MedInProt program bemutatása

Dr. Perczel András biokémikus, Eötvös Loránd Tudományegyetem

11.10 Az áttétképzést és gyulladást fokozó S100A4 fehérje működése és gátlása

Bodor Andrea – Kalmár Lajos – Nyitray László – Pál Gábor

Az S100A4 fehérje, (más néven metasztazin) a sejtek migrációs, inváziós viselkedését serkentve, valamint programozott pusztulásukat (apoptózis) is befolyásolva fontos szerepet  játszik rosszindulatú daganatok áttétképződésében és krónikus gyulladásos folyamatokban.  Az S100A4 a migrációban és invázióban betöltött szerepét a nem-izom miozin 2A (NM2A)  motorfehérjéhez kötődve, míg apoptózis befolyásoló szerepét a p53 tumor szupresszor  fehérjéhez kötődve látja el. Ebben az alapkutatási és terápiás célokat egyaránt kitűző  projektben az ELTE TTK Biológiai és Kémiai Intézeteinek, valamint az MTA TTK Enzimológiai  Intézetének kutatóiként arra vállalkozunk, hogy biofizikai mérések, szerkezeti bioinformatikai  elemzések, NMR spektroszkópia valamint irányított fehérjeevolúció kombinálásával mindkét  említett komplexnél feltárjuk a komplexképzés molekuláris történéseit és a komplex  stabilitását biztosító kölcsönhatásokat.

11.25 Extracelluláris vezikulák kölcsönhatása a komplementrendszerrel

Búzás Edit – Józsi Mihály

A sejtek által kibocsátott, gyulladásos folyamatokban szerepet játszó extracelluláris vezikulák a véráramba, szövetközti térbe kerülve találkoznak az immunrendszer egyik fontos  veleszületett elemével, a komplementrendszerrel. A projekt célja annak felderítése, hogy  miképpen aktiválják a komplementrendszert a különböző, sejtes eredetű extracelluláris  vezikulák, illetve az aktiválódott komplement a vezikulákkal való kölcsönhatása révén miként  befolyásolja az extracelluláris vezikulák sejtekhez kötődését, és a sejtek aktivációját.

11.40 Egy újonnan felfedezett gyulladáskeltő folyamat nyomában

Cervenak László – Gál Péter – Pál Gábor

A gyulladásos megbetegedések súlyos egészségügyi problémát jelentenek; kezelésükre sok esetben nem áll rendelkezésre megfelelő terápia, mivel nem ismerjük a gyulladások  kialakulásának pontos mechanizmusát és a potenciális gyógyszercélpont molekulákat

sem. A szinergia program keretében három kutatócsoport (az MTA TTK szerkezeti biofizika munkacsoportja, a Semmelweis Egyetem III. Sz. Belgyógyászati Klinika kutatólaboratóriuma  és az ELTE Biokémiai tanszékének in vitro evolúciós laboratóriuma) fogott össze egy újonnan  felfedezett gyulladáskeltő mechanizmus részleteinek feltárásához. Tanulmányozzák a  természetes immunitás szerin proteáz enzimeinek közvetlen sejtstimuláló hatását endotél  sejteken és fehérvérsejteken, valamint hatékony gátlószereket fejlesztenek a patologikus  sejtaktiváció gátlására.

11.55 Fehérjéket tartalmazó gyógyszerkészítmények

Bóta Attila – Marosi György

A makromolekuláris biogyógyszerek a környezeti hatásokra rendkívül érzékenyek, ezért munkánk célja olyan hordozó nanostruktúrák előállítása, amelyek a fizikai és kémiai  szerkezet stabilitását jobban biztosítják, mint a folyékony parenterális készítmények.  Emellett a technológia megbízhatóságának fokozására kemometriával támogatott valós idejű  spektroszkópiai módszereket és kisszögű röntgendiffrakciós módszereket fejlesztünk.

12.10 Fehérjekomplexek szerepe jelátviteli és karcinogenezis folyamatokban

Buday László – Nyitray László – Vértessy Beáta

A jelátviteli fehérjék szerepét daganatos megbetegedésekben már régóta széles körűen felismerték, számos példáját részletesen leírták. Együttműködésünk ezen molekuláris  folyamatok feltárására alapul, több nagyjelentőségű komplex esetében. Az általunk vizsgálni  kívánt fehérjék lényegi szerepet játszanak jelátvitelben, DNS károsodások javításában,  daganatos megbetegedések kialakulásában vagy az áttétképzésben.

12.25 Immunkomplexek által elindított gyulladási folyamatok követésére alkalmas  mikrofluidikai rendszer fejlesztése

Fürjes Péter – Papp Krisztián

A kooperáció lényege egy olyan komplex autonóm mikrofluidikai eszköz és immunológiai módszer kidolgozása, amely a gyulladásban központi szerepet játszó neutrofil granulociták  aktivációjának mérésére alkalmas. A kooperáció a mérnöki, anyagmegmunkálási folyamatokat  egyesíti a biológiai ismeretekkel: az MTA-TTK munkacsoportja a mikrotechnológiai tudást, az  MTA-ELTE munkacsoport az immunológiai szakértelmet biztosítja az együttműködésben. A  mikro- és biotechnológia eszközparkját innovatívan használva és fejlesztve, a hagyományos  anyagszerkezetek köréből kilépve olyan komplex Lab-on-a-Chip rendszereket hozzunk létre,  amelyek integrálva alkalmazzák az érzékelő és mintapreparációs lehetőségeket.

12.40 Szabályozó fehérjék szerepe az öregedési folyamatokban

Bánhegyi Gábor – Sőti Csaba – Vellai Tibor

Orvosbiológiai, társadalmi és gazdasági jelentősége ellenére az öregedés biológiai alapja nagyrészt ismeretlen maradt. Jelen pályázatban az öregedési folyamat kiváltásában alapvető  szerepet játszó fehérjéket kívánunk feltárni. Ugyancsak célul tűztük ki az öregedési folyamatot  (élettartamot) befolyásoló fehérjék funkcionális kapcsolatának megismerését. Eredményeink  elvezethetnek az öregedés betegségek molekuláris hátterének pontosabb megismeréséhez.

12.55 Konferencia zárása

Közelgő események

További események